Plany

Wyjazd 17.09 po południu. Tym razem wyjechałem sam. Chciałem ukonkretnić z przełożonymi moje plany na następne lata.

Już we wtorek rano udało mi się spotkać z księdzem biskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Pół godzinna rozmowa o duszpasterstwie na Ukrainie i jego potrzebach, zakończona podarowaniem mi przez ks. bpa, relikwi Jana Pawła II.

Następne dni to odkrywanie zupełnie nowych dla mnie rejonów diecezji i nowych duszpasterstw. Poprzednio odwiedziłem Zaporoże: Ukraina z językiem rumuńskim. Teren przygraniczny przechodzšcy z ršk do ršk w czasie wojen. W koœciołach tablice, napisy w języku rumuńskim, samochody z rumuńskimi tablicami, na ulicy często słychać język rumuński. Przypominało mi to sytuację naszego Œlšska (język rumuński - język niemiecki)